Michaelsen, Aslaug Groven

Michaelsen, Aslaug Groven (1926-2017)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1973-1977

Gå til bildegalleri

Michaelsen, Aslaug Groven har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 27.04.1926
  • Død 20.11.2017

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1973 - 1977, SVf.