Rønning, Agnes Varmedal

Rønning, Agnes Varmedal (1941-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter