Kvakkestad, André

Kvakkestad, André (1971-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 125 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.10.1971 i Oslo, Oslo
 • Sønn av direktør Willy R. Rahm (1950-) og bestyrer Elisabeth S. Kvakkestad (1954-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 9 for Akershus, 2001 - 2005, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hebekk skole 1978-1984
 • Ski ungdomsskole 1984-1987
 • Ski videregående skole (allmennfag) 1987-1990
 • Jusstudier, Universitetet i Oslo 1990-1995
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1995
 • Advokatbevilling 2007

Yrke

 • Advokatfullmektig, Ingfrid O. Tveit 2006-2007
 • Advokat fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Ski Kommunestyre 1991-1993 (møtte fast)
 • Varamedlem Ski Formannskap 1993-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2006-2007
 • Medlem Ski Kommunestyre 2003-2006
 • Medlem Ski Formannskap 2007-2011
 • Varaordfører Ski Kommunestyre 2011-2015

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1995-1999
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ski 1991-1999
 • Varamedlem Klientutvalget, Ski 1991-1995 (møtte fast fra 1992)
 • Medlem Stemmestyret fra 1993
 • Varamedlem Samarbeidsutvalget for Oslo og Akershus 1995-2003
 • Lekdommer Herredsretten, Indre Follo 1995-2003
 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR 1995-2003
 • Varamedlem Kulturstyret, Akershus 1995-1999 (fast møtende siste året)
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Akershus 1995-2002
 • Medlem Driftsstyret for somatikk, Akershus 1995-1998
 • Medlem Styret for boligstiftelsen ved Sentralsykehuset i Akershus 1995-1999
 • Medlem Fylkesnemnda for sosiale saker, Akershus 1996-2002
 • Medlem Styret for Østbytunet behandlingshjem 1999-2003
 • Medlem Styret for boligstiftelsene ved alle institusjoner i Akershus fylkeskommune 1999-2003
 • Medlem Overligningsnemnda, Ski 1999-2003
 • Medlem Helse- og sosialstyret, Ski 2000-2003
 • Medlem Driftsutvalget, Ski 2003-2007
 • Medlem Overformynderiet, Ski fra 2004
 • Leder Utvalget for tjenesteutvikling, Ski fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Diverse styreverv Ski FrP 1990-1997
 • Medlem Styret for Akershus FpU 1991-1992
 • Poltisk rådgiver FrPs Hovedorganisasjon 1996-1999
 • Formann Ski FrP 1999-2001, 2006-2007
 • Politisk rådgiver FrPs stortingsgruppe 2000-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Styret for Kommunenes Sentralforbund i Akershus 1999-2003