Bagøien, Anne Kari

Bagøien, Anne Kari (1970-2007)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til bildegalleri

Bagøien, Anne Kari har avgått ved døden.

Finn informasjon etter