Fossen, Aksel

Fossen, Aksel (1919-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fossen, Aksel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1919 i Strand, Rogaland
 • Død 31.08.2009
 • Sønn av anleggsarbeider Karl Fossen (1872-1950) og husmor Adina Stensland (1886-1973)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hordaland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 12 for Hordaland, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • LO-skolen 1951
 • 3 måneders faglig kurs ved Harvard University, Cambridge, Mass. 1952 (med stipend fra LO)
 • Deltaker i et utvekslingsprogram for fagarbeidere i Chicago 1952-1953

Yrke

 • Anleggsarbeider 1935-1940
 • Platearbeider ved Det norske Zinkkompani A/S, Odda 1947-1969

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Skytter og matros i handelsflåten 1940-1946

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen
 • The Atlantic Star
 • The 1939-1945 Star
 • The Pacific Star
 • The Defence Medal
 • Krigsmedaljen 1946
 • Haakon VII's frihetsmedalje 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Odda Formannskap 1959-1962, 1969-1971
 • Varaordfører Odda Kommunestyre 1962-1963, 1963-1967, 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Havnestyret, Odda 1962-1969
 • Formann Styret for elektrisitetsverket, Odda 1964-1969
 • Medlem Samferdselsnemnda, Hordaland 1964-1971
 • Nestformann Styret for Norske industrikommuners sammenslutning 1970-1979
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1972-1978
 • Medlem Styret for A/S Haukeliveien 1972-1978
 • Nestformann Styret for Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet 1973-1983

Tillitsverv i partier

 • Æresmedlem Det Norske Arbeiderparti fra 1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Interimstyret som opprettet Odda AOF-forening 1951
 • Formann Odda AOF-forening 1951-1960
 • Medlem Styret i Odda kjemiske arbeiderforening, avdeling 61 1961-1968

Andre administrative verv

 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1956
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1958
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1960
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1962
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1964
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1966
 • Formann Samarbeidsutvalget ved Det Norske Zinkkompani A/S 1968
 • Medlem Styret for Sverre Munck A/S 1978-1983