Fossen, Aksel

Fossen, Aksel (1919-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fossen, Aksel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter