Kloster, Aksel

Kloster, Aksel (1948-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 154 dager

Gå til bildegalleri

Kloster, Aksel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.08.1948 i Kvinnherad, Hordaland
 • Død 11.05.2006
 • Sønn av vaktmester Tor Kloster (1897-1985) og husmor Gunhild Sunde (1906-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Arne Nilsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Olje- og energidepartementet, 1978 - 1980

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Folkehøgskole 1964-1965
 • Yrkeskole 1965-1966

Yrke

 • Arbeider ved Klostervåpen Mek. Verksted (i perioden mellom skolegang og førstegangstjenesten)
 • Fisker 1966-1969
 • Arbeider ved Stord Verft A/S 1969-1977
 • Personaloffiser i Heimevernet (fenrik) 1975-1980
 • Tiltakssjef i Stord kommune 1980-1981
 • Daglig leder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1981-1995 (permisjon fra 1995)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvinnherad Formannskap 1975-1979, 1983-1987
 • Varaordfører Kvinnherad Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Ordfører Kvinnherad Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Granskingskommisjonen etter Alexander L. Kielland -ulykka 1980-1983
 • Medlem Arbeidsmarknadsrådet, Hordaland 1994-1995
 • Medlem Styret for Stiftelsen Norsk Kulturarv 1994-1997
 • Medlem Samarbeidsrådet for Sunnhordland 1995-2000
 • Leder Samarbeidsrådet for Sunnhordland fra 2000

Tillitsverv i partier

 • Leder Hordaland Arbeiderparti 1986-1986
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1986-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Stord Jern- og Metall 1972-1975
 • Sekretær Verkstadsklubben ved Stord Verft 1972-1975
 • Formann Stord Jern- og Metall 1974-1975
 • Klubbformann Verkstadsklubben ved Stord Verft 1976-1977
 • Oljesekretær LO 1980-1981

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Kielland-fondet 1981-1983
 • Medlem Styret for Sunsea Eigedom AS 1988-1993
 • Medlem Styret for Folgefonntunnelen AS fra 1990
 • Medlem Styret for Fastlandssamband Halsnøy AS fra 1990
 • Leder Styret for Vestnorske senter for bygdeutvikling 1993-1995
 • Medlem Styret for AFA A/S 1993-1995
 • Medlem Representaskapet i Sunnhordaland Kraftlag 1994-1995
 • Leder Styret for Sunsea Eigedom AS 1994-1996
 • Leder Generalforsamlingen ved Kvinnherad Energi AS fra 1995
 • Leder Styret for Kvinnherad kommunale kraftfond fra 1997
 • Leder Styret for Norwegian Maritime Equipment AS 1998-1999
 • Medlem Styret for Air Stord AS 1999-2000
 • Leder Styret for Norwegian Rescue AS fra 2000
 • Leder Styret for Batlex Production fra 2001