Kloster, Aksel

Kloster, Aksel (1948-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 154 dager

Gå til bildegalleri

Kloster, Aksel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter