Hagen, Aksel

Hagen, Aksel (1953-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.10.1953 i Stange, Hedmark
 • Sønn av gårdbruker Magnus A. Hagen (1918-) og husmor Randi Hagen (1927-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Oppland, 2009 - 2013, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 05.11.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 23.03.2012
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 27.03.2012 - 29.03.2012
  Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 29.03.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 29.03.2012
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 24.02.2011 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gymnas, Hamar 1969-1972
 • Jønsberg landbruksskole 1972-1973
 • Naturforvaltningskandidat/arealplanlegger, NLH 1974-1979
 • Dr.grad i samfunnsplanlegging, UMB 1990-2006

Yrke

 • Fylkessekretær Hedmark Sp 1979-1980
 • Generalplanlegger, Øystre Slidre 1980-1985
 • Naturvern- og friluftskonsulent, Fylkesmannen i Oppland 1985-1986
 • 1. amanuensis, Høgskolen i Oppland 1985-2003 (permisjon fra 2003)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Oppland 2003-2007
 • Medlem Fylkesting, Oppland 2007-2009

Offentlige verv

 • Leder Planutvalget, Lillehammer 1995-1999
 • Leder Kommunalkomiteen, Oppland 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Oppland SV 1998-2000
 • Leder Oppland SV 2000-2004
 • Medlem Landsstyret i SV 2000-2004
 • Medlem Styret i Lillehammer SV

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oppland Naturvern 80-tallet
 • Leder Styret i NTL ved Høgskolen i Lillehammer 90-tallet

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Norsk Kulturarv 2004-2009
 • Medlem Styret for Lillehammer miljø 90-tallet

Litteratur

 • Hagen, Aksel: Div. tidsskriftartikler
 • Aarsæther, Nils (red.) og Aksel Hagen (red.): Planlegging.no, Kommuneforlaget Oslo 2001
 • Hagen, Aksel: Praksis søker forståelse, UMB Ås 2006