Wilsgård, Ann-Karin

Wilsgård, Ann-Karin (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter