Bjørnø, Alf Martin

Bjørnø, Alf Martin (1923-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Bjørnø, Alf Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.11.1923 i Brunlanes, Vestfold
 • Død 02.08.1991
 • Sønn av gårdbruker Kristian O. Bjørnø og Mathilde Omsland

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Vestfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Skogsarbeider 1940-1944
 • Anleggsarbeider 1944-1946
 • Skogsarbeider ved Treschow-Fritzøe 1946-1950
 • Maskinfører ved Treschow-Fritzøe fra 1950

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges by- og herredsforbunds hederstegn 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Brunlanes Kommunestyre 1951-1955, 1955-1959, 1973-1975
 • Medlem Brunlanes Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Vestfold 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Teknisk utvalg, Brunlanes 1959-1971
 • Varaformann Generalplanutvalget 1962-1972
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda fra 1963
 • Medlem Fylkesskogstyret 1972-1979
 • Medlem Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Budsjettnemnda for jordbruket 1974-1978
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Vestfold fra 1981

Tillitsverv i partier

 • Medlem Brunlanes Arbeiderpartis styre 1953-1966, 1970-1973
 • Formann Kjose arbeiderlag 1957-1977
 • Formann Brunlanes Arbeiderparti 1966-1970
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg fra 1981
 • Formann DNAs fiskeriutvalg fra 1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Kjose skogsarbeiderforening 1950-1976
 • Formann Fritzøe Verks organisasjon av Norsk skog- og landarbeiderforbund 1970-1973
 • Medlem Landsstyret og forbundsstyret i Norsk skog- og landarbeiderforbund fra 1973

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Fokus Bank A/S 1990-1991