Fostervoll, Alv Jakob

Fostervoll, Alv Jakob (1932-2015)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fostervoll, Alv Jakob har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.01.1932 i Kristiansund, Møre og Romsdal
  • Død 15.06.2015
  • Sønn av maskinsjef Alv Kristian Fostervoll (1894-1970) og husmor Astrid Gaustad (1902-1974)

Stortingsperioder

  • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, A.
  • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

  • Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Oskar Edøy møtte som representant.
  • Medlem av Regjeringen 16.10.1973-15.01.1976, Oskar Edøy møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1969-73

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 17.03.1971
    Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
    Medlem, Finanskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

    1973-77

    Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

  • 1969-73

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1969
    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
    Statsråd, Forsvarsdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Kristiansund Off. høgre almenskole, realskoleeksamen 1949
  • Nordmøre Folkehøgskole 1950
  • Feltartilleriets befalskurs 1954
  • Diverse kortere befalskurs 1955-1960
  • Lærerprøve, Volda off. Lærarskule 1956
  • Ungdoms- og idrettslederkurs, Stockholm 1961
  • Norges lærerhøgskole, Trondheim (pedagogikk) 1961-1962
  • NATO Defense College, Roma, Kurs 85 1994-1995

Yrke

  • Utskrevet og vernepliktig offiser 1955-1977
  • Lærer i Kristiansund folkeskole 1956-1967
  • Skolestyrer ved Gomalandet skole 1967-1977
  • Fylkesmann i Møre og Romsdal 1977-2002

Medaljer og utmerkelser m.m.

  • Krigsdeltakerforbundets Hederstegn 1972
  • CIORs Hederstegn 1974
  • Kong Olav V 25 år regjeringsjubileums medalje 1982
  • Heimevernets fortjenestemedalje 1984
  • Det frivilliges Skyttervesens Hederstegn 1989
  • HV 12409 Honnør- og Veteransmedalje 1989
  • Norges Forsvarsforenings Hederstegn 1991
  • Kommandør af 1. grad af Danebrogsorden 1993
  • Kommandør av St. Olavs Orden 1995
  • Kommandør av Den belgiske kroneorden 1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Kristiansund formannskap 1959-1963, 1963-1967
  • Varaordfører Kristiansund kommunestyre 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Møre og Romsdal 1967-1969

Offentlige verv

  • Formann Skoleidrettsrådet, Kristiansund 1957-1962
  • Formann Barnevernsnemnda, Kristiansund 1960-1967
  • Medlem Fagutvalget ved Norges Lærerhøgskole, Trondheim 1961-1962
  • Medlem Flyplasskomiteen 1964-1977
  • Medlem Jubileumskomiteen Nordland kirke 1964-1969
  • Medlem Havnestyret, Kristiansund 1964-1969
  • Medlem Sosialstyret, Kristiansund 1965-1967
  • Medlem Fastlandskomiteen, Kristiansund 1967-1977
  • Medlem Fylkesskolenemnda, Møre og Romsdal 1967-1969
  • Medlem Styret for Møre og Romsdal Fylkesbåtar 1967-1969
  • Medlem Finansutvalget, Kristiansund 1967-1969
  • Medlem Hovedkomiteen for feiringen av 1000-års jubileet for Norges samling 1970-1972
  • Formann Utvalg til vurdering av Etterretningstjeneste 1972-1973
  • Formann Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1976-2007
  • Formann Styringsgruppa for Kristiansund og Frei fastlandsforbindelse 1977-1987
  • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda, Møre og Romsdal 1977-1982
  • Medlem Koordineringsråd for Sivil Beredskap 1977-1982
  • Formann Bedriftsforsamlingen ved Horten Verft 1977-1990
  • Leder Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien 1981-1982
  • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1981-1987 (1.varamedlem)
  • Medlem Klagenemnda for Kringkastingsprogram 1982-1990
  • Formann Stiftsdireksjonen Møre Bispedømme 1983-1996
  • Medlem Midt-Norsk oljeråd 1984-1986
  • Leder Samarbeidsutvalget for kommunene Kristiansund og Frei med sikte på samordnet planlegging kommunene i mellom 1985-1990
  • Leder Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten 1988-1992
  • Leder Prosjektgruppen for forsøk med integrering av Fylkeslege- og Skoledirektørembetet i Fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal 1989-1992
  • Medlem A.T.A. Counsil 1995-2007
  • Leder Redningshelikopterutvalget 1995-1996
  • Varamedlem Utvalg til vurdering av varsling av ekstremt vær m.v. 1997-1999
  • Medlem Styringsutvalg for "Ormen til Møre" 1999-2002
  • Medlem Norsk Kystkultursenter, Kristiansund 2003-2005
  • Medlem utviklingsutvalget, Kristiansund 2003-2007
  • Medlem Styret for Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap 2003-2007
  • Formann Utsmykkingskomiteen, Kristiansund 2003-2007
  • Formann Jubileumskomiteen Nordlandet kirke 2004-2006

Tillitsverv i partier

  • Nestformann Kristiansund AUL 1950-1956, studieleder 1950-1956
  • Studieleder Nordmøre AUF 1956-1965
  • Formann Nordlandet Arbeiderlag 1961-1969
  • Formann Nordmøre Arbeiderparti 1965-1969

Tillitsverv i organisasjoner

  • Speiderleder Kristiansund KFUM-speidere 1947-1954
  • Speiderleder Volda KFUM-speidere 1952-1956
  • Formann Elevlaget ved Volda Lærarskule 1954-1956
  • Formann Elevrådet ved Volda Lærarskule 1955-1956
  • Speiderleder Kristiansund NSGF 1958-1962
  • Medlem Barne- og ungdomsidrettsutvalget i Nordmøre Idrettskrets 1959-1965
  • Formann Pedagogisk Forening NLHT 1961-1962 (stod som stifter av foreningen)
  • Medlem Styret i A-stud., Trondheim 1961-1962
  • Formann Kristiansund AOF 1962-1965
  • Medlem Fosna Mållag 1965-1973
  • Medlem Fosna Hotell 1970-1973
  • President Norges Forsvarsforening 1981-1989, æresmedlem 1995
  • Formann Den norske Atlanterhavskomité 1995-2007

Andre administrative verv

  • Medlem Styret for A/S Møretrål, Kristiansund N 1967-1970, formann 1970-1975
  • Medlem Styret for Møre & Romsdal Fylkesbåtar 1967-1969
  • Medlem Styret for Sykepleiehøgskolen i Molde 1968-1979
  • Medlem Styret for A/S Atlantic Supply, Kristiansund N 1973-1976
  • Medlem Styret for L/L Hotell Fosna, Kristiansund N 1975-1980
  • Medlem Representantskapet for Atlantic oil 1977-1981
  • Formann Bedriftsforsamlingen i Horten Verft 1977-1987
  • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Statoil 1978-1981
  • Medlem Bedriftsforsamlingen i Wichmann Motorfabrikk, Bømlo 1979-1987
  • Medlem Representantskapet for Nordenfjeldske Bykredittforening 1983-1986

Litteratur

  • Fostervoll, Alv Jakob: Ny på NLHT, Trondheim 1962
  • Fostervoll, Alv Jakob: Aktuelle forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, Oslo 1972
  • Fostervoll, Alv Jakob: Den vestlige forsvarsallianse i dag, Oslo 1974
  • Fostervoll, Alv Jakob: Vår sikkerhets- og forsvarspolitikk, Oslo 1975