Vollan, Anne-Lise Grande

Vollan, Anne-Lise Grande (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 69 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 08.11.1947

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1985 - 1989, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1989 - 1993, A.
  • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, A.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Finans- og tolldepartementet, 14.11.1990 - 31.12.1993

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Rådet for internasjonale adopsjoner, 1983-1984
  • Varamedlem Styret for Statskog SF 1995-1999
  • Medlem Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1995-1997
  • Medlem Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten, 1995-1997