Henningsen, Alfred Meyer

Henningsen, Alfred Meyer (1918-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Henningsen, Alfred Meyer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.04.1918 i Sør-Varanger, Finnmark
 • Død 12.09.2012
 • Sønn av fisker og anleggsarbeider Martin Henningsen (1873-1954) og Hilda Marie Rydning (1888-1964)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Troms, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Troms, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Medlem, Forsvarskomiteen, 24.03.1971 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1962 - 1965

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1966
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

  1969-73

  Delegat, FNs generalforsamling, 1969 -
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1937
 • 6. divisjons skole 1938
 • Lærerskole 1943
 • Student og krigsskole 1947
 • Statens gymnastikkskole, øverste avdeling 1949-1950
 • Stabsskole 1954
 • Special warfare school i USA 1959
 • Forsvarets høyskole 1960

Yrke

 • Offisersansiennitet 1942
 • Adjutant ved Finnmark landforsvar 1947-1948
 • Kaptein ved Troms infanteriregiment nr. 16 1948-1954
 • Tjenestgjorde som kompanisjef ved Tysklandsbrigaden 1950-1951
 • Bestyrer av Bardu realskole 1953-1954
 • Bataljonssjef ved Troms infanteriregiment nr. 16 1954-1956
 • Oberstløytnant og sjef for Troms heimeverndistrikt 16 1956-1974
 • Daglig leder av A/S Tundra i Svea på Svalbard 1984-1988

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Krigstjeneste i Sverige, England og Sovjet-Samveldet 1940-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • St. Olavsmedaljen med eikegren for krigsinnsats 1945
 • Deltagermedaljen 1940-45 1945
 • En rekke britiske utmerkelser, bl.a. Campaign stars 1939-45 1945
 • Den russiske Veteranmedaljen 1968
 • Den russiske Frihetsmedaljen 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Bardu Kommunestyre 1955-1959, 1959-1962, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1955-1959
 • Medlem Fylkesting, Troms 1959-1962

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Troms 1956-1962
 • Formann Mellomriksvegutvalget, Troms 1958-1974

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bardu Arbeiderparti 1952-1962
 • Medlem Styret for Troms Arbeiderparti

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Rombaksbrua A/S fra 1958
 • Medlem Styret for Steinfjordtunnelen A/S 1965-1975
 • Formann Styret for Norsk Moskus A/S 1969-1980
 • Medlem Skalandtunnelene A/S 1975-1985
 • Medlem Styret for A/S Nordisk Polarinvest 1983-1988

Litteratur

 • Sauvik, Harrald: Felttoget i Finnmark 1944/45
 • Stølen, Oddvar: Ett minutt av krigen, Oslo 1969
 • Finstad, Hans Chr.: Partisan, politiker. Fortalt til Hans Chr Finstad, Tiden Oslo 1989