Ali, Athar

Ali, Athar (1961-)

Parti:
Rød Valgallianse
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter