Jakobsen, Alf E.

Jakobsen, Alf E. (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 336 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.01.1952 i Lenvik, Troms
 • Sønn av fisker og industriarbeider Einar Jakobsen (1922-) og husøkonom Anna Katrine Børretsen (1928-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1989 - 1993, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 2001 - 2005, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 03.11.1990-04.09.1992 for Oddrunn Pettersen.
 • Møtte fast som representant 01.10.2001-19.10.2001 for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
 • Møtte fast som representant 01.12.2006-30.09.2009 for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 08.11.1990 - 04.09.1992

  2005-2009

  Medlem, Finanskomiteen, 05.12.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Sosialdepartementet, 1987 - 1988
  Statssekretær, Sosialdepartementet, 17.10.1988 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole
 • Handelsskole
 • Deleksamen gymnas som privatist
 • Etatsopplæring alkoholistomsorgen
 • Organisasjonsteori, Finnmark Distriktshøyskole
 • Studium administrasjon og ledelse ved Høyskolesenteret i Nordland (1/2 år)
 • Kommunalt lederopplæringsprogram 1993-1994
 • Delstudie i forvaltningsrett, Høgskolen i Finnmark 1998
 • Delstudie i helseøkonomi, Høgskolen i Finnmark 1999

Yrke

 • Klubbleder/ungdomsleder i Hammerfest kommune 1972-1975
 • Styrer Hammerfest Vernehjem (alkoholistinstitusjon) 1976-1980
 • Avdelingsleder helseadministrasjonen/legedistrikt Hammerfest kommune 1981-1986
 • Helsesjef Hammerfest 1986-1987
 • Helsesjef Hammerfest 1988-1990
 • Etatsjef for Helse og Sosial i Hammerfest kommune 1990-1996
 • Kontorsjef ved Høgskolen i Finnmark, avdeling for helsefag 1996-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Hammerfest Kommunestyre 1975-1979
 • Varamedlem Hammerfest Formannskap 1979-1983
 • Medlem Hammerfest Formannskap 1983-1987
 • Ordfører Hammerfest Kommunestyre 1999-2003, 2003-2006, 2009-2011

Offentlige verv

 • Medlem Edruskapsnemnda, Hammerfest 1976-1979
 • Medlem Kulturutvalget, Hammerfest 1976-1979
 • Medlem diverse tilsynsutvalg for kommunale institusjoner 1980-1983
 • Leder Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg 1980-1983
 • Leder Rusgiftutvalget 1980-1983
 • Medlem Menighetsrådet 1984-1987
 • Medlem Styret for Hammerfest Familie- og daghjem (fylkeskommunal HVPU-institusjon) 1984-1987
 • Leder Hammerfest Ungdomshjem 1984-1987
 • Medlem Regionplanrådet 1984-1987
 • Medlem Plan- og byggekomiteen for Rypefjord sykehjem 1984-1987
 • Leder Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning 1994-1999
 • Leder Styret for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 1999-2003
 • Leder Regionrådet, Hammerfest 1999-2003
 • Medlem Styret for Helse Nord RHF fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Finnmark Arbeiderparti 1993-1994
 • Medlem Styret for Hammerfest Arbeiderparti
 • Leder Valgkamputvalg og studieleder Hammerfest Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Finnmark idrettskrets 1993-1996
 • Medlem Sentralstyret for Idrettens Studieforbund 1997-1998
 • Medlem Styret for Norges Idrettsforbund/Norges olympiske komité fra 1999
 • Medlem Forhandlingsutvalget i Hammerfest Samvirkelag i flere perioder
 • Medlem Styret for Hammerfest Samvirkelag i flere perioder
 • Medlem Styret for Bardufoss Kurs- og treningssenter eiet av NIF
 • Medlem Styret for Hammerfest Faglige Samorganisasjon kasserer i en periode
 • Diverse verv Norsk kommuneforbunds lokalavdeling i Hammerfest
 • Leder Idrettens kontaktutvalg i 1 år
 • Verv Hammerfest Idrettsforening i 18 år, leder i flere perioder
 • Medlem NKFs forsikringsutvalg
 • Leder Tillitsvalgtordningen og medlem av faglig politisk utvalg

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Finnmark Dagblad 1995-1997
 • Leder Representantskapet for Hammerfest Elektrisitetsverk 1999-2003
 • Medlem Styret for Sørøysund Eiendomsselskap A/S 2000-2004
 • Leder Styret for Hammerfest Industrifiske A/S 2000
 • Nestleder Styret for Hammerfest Industrifiske A/S 2000-2007
 • Leder Styret for Ishavsolje A/S 2000-2002
 • Medlem Styret for Polarbase A/S