Lorentzen, Anfinn

Lorentzen, Anfinn (1929-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 05.08.1929

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 6 for Rogaland, 1977 - 1981, A.