Thommesen, Alfred

Thommesen, Alfred (1914-1988)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1969-1973
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Thommesen, Alfred har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.06.1914 i Flosta, Aust-Agder
 • Død 31.12.1988
 • Sønn av skipsfører Thomas Alfred Thommesen (1868-1951) og Ingeborg Mykland (1875-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1964 -

  1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 01.10.1967

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Styrmannseksamen 1934
 • Skipsførereksamen 1935
 • Dispasjøreksamen 1943
 • Realskoleeksamen 1944
 • Student 1945

Yrke

 • Sjømann 1929-1939
 • Skipsoffiser 1935-1939
 • Reder fra 1939

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Svensk visekonsul i Arendal 1954-1965
 • Svensk konsul i Arendal 1965-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av Svensk Vasa orden 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flosta Kommunestyre 1945-1947
 • Varaordfører Flosta Kommunestyre 1951-1955, 1955-1958

Offentlige verv

 • Medlem Forsorgstyret, Flosta 1939-1941
 • Medlem Ligningsnemnda, Flosta 1939-1943
 • Formann Flosta menighetsråd 1949-1953
 • Formann Komiteen for Vestre Flosta bro 1951-1954
 • Medlem Styret for Aust-Agder kraftverk 1952-1956
 • Varaformann Aust-Agder kraftverk 1956-1961
 • Formann Aust-Agder kraftverk 1961-1963
 • Formann Styret for Norges Kommunalbank 1965-1974
 • Medlem Styret for Garantifondene for lån i Norges Kommunalbank 1965-1974
 • Medlem Norsk Sjøfartsmuseums råd 1969-1984
 • Medlem Representantskapet for Risøy folkehøyskole for sjømenn
 • Formann Komiteen for Minneparken ved Flosta kirke
 • Formann Komiteen for bygging av Hadsel folkehøyskole for sjømenn og bistod komiteen for bygging av Konvoi-byen i Risør

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Flosta Høyreforening 1950-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Skibsfartens arbeidsgiverforenings råd 1951-1967
 • Medlem Norges rederforbunds hovedstyre 1951-1967
 • Formann Aust-Agder rederforening 1952-1957
 • Medlem Styret i Aust-Agder krets av Den norske sjømannsmisjon 1952-1957
 • Medlem Styret i Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 1957-1972
 • Medlem Norges Rederforbunds Nautiske komité 1957-1972

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Froland Verk A/S 1951-1962 medeier
 • Medlem Styret for Vestlandske Tidende 1952-1972
 • Medlem Styret for Pusnes mek. Verksted 1956-1960
 • Medlem Styret for Agdesidens rederi A/S 1958-1982
 • Medlem Styret for Mørland rederi A/S 1958-1982
 • Medlem Styret for Mørland tankrederi A/S 1958-1982
 • Medlem Styret for Kraftselskapet I/S Øvre Otra fra 1960
 • Medlem Styret for Arendal Dampskipsselskap 1960-1976
 • Medlem Styret for Pusnes mek. Verksted 1962-1966

Litteratur

 • Omtalt i: Aust-Agder Høyre 100 år
 • Omtalt i: Aust-Agder Rederforening 50 år
 • Omtalt i: Aust-Agder Kraftverk 50 år