Bentzen, Amund Nøkleby

Bentzen, Amund Nøkleby (1903-1969)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Bentzen, Amund Nøkleby har avgått ved døden.

Finn informasjon etter