Nistad, Astrid Marie

Nistad, Astrid Marie (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1997-2001
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 09.12.1938 i Fjaler, Sogn og Fjordane
 • Datter av sjømann Andreas Strand (1903-1965) og husmor Gerda Marie Bjørvik (1904-1983)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 24.11.2000
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 24.11.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1993 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Olje- og energidepartementet, 21.05.1986 - 29.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskoleeksamen 1956

Yrke

 • Bokholder 1960-1967
 • Fullmektig 1967-1970
 • Formannskapssekretær, Gaular kommune 1970-1984
 • Regnskapsleder Jostedalsanlegget, Statskraft 1984-1985
 • Merkantil leder, Statkraft 1985-1986 (permisjon fra 1986)

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1983-1987

Offentlige verv

 • Lekdommer Herredsretten, Sunnfjord sorenskriveri 1979-1981
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Teater 1979-1985
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane sjukepleiehøgskule 1979-1983
 • Varamedlem Styret i Oljedirektoratet 1981-1986
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane energiverk 1983-1987
 • Lekdommer Arbeidsretten, Høyanger (ca. 1978-1981)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Ap 1976-1979
 • Leder Kvinnepoltisk utvalg, Sogn og Fjordane Arbeiderparti 1989-1997
 • Medlem Det Norske Arbeiderpartis kvinnepolitiske styre 1992-1998