Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Sælthun, Ambjørg

Sælthun, Ambjørg (1922-2012)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1981-1985
Ansiennitet:
13 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Sælthun, Ambjørg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.07.1922 i Ål, Buskerud
 • Død 02.01.2012
 • Datter av kommunekasserer Ola Ødelien (1888-1963) og husmor Birgit Tufte (1888-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for John Austrheim.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  2. varapresident, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1973

  1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1978

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1981 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 16.06.1983
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1984

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen, Tanks skole, Bergen 1938
 • Husstellskole, Sjåstad Husmorskole i Lier 1940
 • Sjukepleie-elev ved Ullevål sykehus 1942-1944

Yrke

 • Sesonghjelp, Sissel Bråten broderiforretning 1940-1941
 • Sjukepleierassistent ved Ås Gamleheim 1941
 • Bonde og husmor 1948-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lærdal kommunestyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Lærdal 1959-1971
 • Medlem Norsk filmråd 1982-1984
 • Medlem Rådet for Statens lånekasse for utdanning 1982-1984
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1982-1986
 • Medlem Styret for Riksteateret 1985-1993
 • Medlem Kirkelig Fellesråd 1997-2001
 • Medlem Soknerådet 1997-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's prinsipp-programkomité 1973 1971-1973
 • Medlem Senterkvinnenes landsstyre 1972-1976, leder 1976-1982
 • Medlem Sp's sentralstyre 1976-1982
 • Æresmedlem Senterkvinnene 1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Sogn og Fjordane bondekvinnelag 1963-1968
 • Medlem Styret i Sogn og Fjordane bondelag 1963-1968
 • Medlem Styret i Vestlandske bondestemna 1963-1968
 • Medlem Landsstyret i Norges bondekvinnelag 1965-1971, formann 1971-1974
 • Medlem Representantskapet i Selskapet for Norges Vel 1971-1982
 • Medlem Sentralstyret i Norske kvinners nasjonalråd 1971-1974
 • Medlem Styret i Norges bondelag 1971-1974
 • Formann Nordens landskvinner 1973-1974
 • Æresmedlem Sogn og Fjordane Bondekvinnelag 1976
 • Medlem Det Norske Teatrets målpolitiske råd 1976-1986
 • Æresmedlem Norges Bondekvinnelag 1982
 • Medlem Direksjonen i Selskapet for Norges Vel 1982-1990
 • Visepresident Selskapet for Norges Vel 1984-1989

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for A/S Den norske industribank 1975-1977
 • Medlem Styret for Det Norske Samlaget 1979-1983

Litteratur

 • Diverse artikler i bøker, kåseri i radio og prologer til jubileum og fester
 • Dragsund, Kirsti: Kvinnegiv for bygdeliv, Landbruksforlaget Oslo 1995
 • Avdem, Anna Jorunn: Årbok for Sogn , Leikanger 2003