Skarholt, Amund Rasmussen

Skarholt, Amund Rasmussen (1892-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1954-1957
Ansiennitet:
22 år, 109 dager

Gå til bildegalleri

Skarholt, Amund Rasmussen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.03.1892 i Orkdal, Sør-Trøndelag
 • Død 28.04.1956
 • Sønn av gårdbruker Rasmus Amundsen Skarholt (1868-1902) og Kari Hansdatter Mosand (1867-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 28.04.1956, Jenny Lund møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Visesekretær, Lagtinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Visesekretær, Lagtinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Visesekretær, Lagtinget, 16.01.1954 - 28.04.1956

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 06.12.1947
  Formann, Landbrukskomiteen, 06.12.1947 - 11.03.1948
  Medlem, Landbrukskomiteen, 11.03.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 28.04.1956
  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 28.04.1956

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 28.04.1956

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skjetlein landbruksskole 1911-1913

Yrke

 • Gårdbruker 1916-1944 (overtok farsgården 1916)

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem av Sør-Trøndelag illegale fylkesutvalg under krigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Orkdal Herredsstyre 1919-1921
 • Medlem Orkdal Formannskap 1921-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Formann Jordstyret, Orkdal 1920-1925
 • Medlem Jordstyret, Orkdal 1925-1928
 • Nestformann Jordstyret, Orkdal 1928-1940
 • Medlem Overstyret for Orkdal elektrisitetsverk fra 1929
 • Takstmann Orkdal sorenskriveri for Lånekassen for jordbrukere fra 1932
 • Medlem Festplankomiteen av 1935 fra 1935
 • Medlem Pantegjeldskomiteen av 1936 fra 1936
 • Medlem Omsetningsrådet fra 1937
 • Medlem Jordbrukets produksjons- og rasjonaliseringskomite av 1946 fra 1946
 • Medlem Styret i Driftskredittkassen for jordbruket 1948-1956
 • Medlem komite angående spritframstilling av poteter 1949-1952
 • Medlem Styret for Statens korn- og kraftforråd 1951-1956

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Orkdal arbeiderparti 1923-1930

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Stortingets avholdsgruppe 1954-1956

Litteratur

 • Skarholt, Amund Rasmussen: Orkdal Meieri jubileumsskrift 1899-1949
 • Skarholt, Amund Rasmussen: Dagbøker 1933-56
 • Skarholt, Amund Rasmussen: Skarholt Gårdens og slektens historie, 1939