Sælthun, Ambjørg

Sælthun, Ambjørg (1922-2012)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1981-1985
Ansiennitet:
13 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Sælthun, Ambjørg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.07.1922 i Ål, Buskerud
 • Død 02.01.2012
 • Datter av kommunekasserer Ola Ødelien (1888-1963) og husmor Birgit Tufte (1888-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for John Austrheim.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  2. varapresident, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1981 - 1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1981 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 16.06.1983
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1984

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen, Tanks skole, Bergen 1938
 • Husstellskole, Sjåstad Husmorskole i Lier 1940
 • Sjukepleie-elev ved Ullevål sykehus 1942-1944

Yrke

 • Sesonghjelp, Sissel Bråten broderiforretning 1940-1941
 • Sjukepleierassistent ved Ås Gamleheim 1941
 • Bonde og husmor 1948-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lærdal Kommunestyre 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Lærdal 1959-1971
 • Medlem Rådet for Statens lånekasse for utdanning 1982-1984
 • Medlem Norsk filmråd 1982-1984
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1982-1986
 • Medlem Styret for Riksteateret 1985-1993
 • Medlem Soknerådet 1997-2001
 • Medlem Kirkelig Fellesråd 1997-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's prinsipp-programkomité 1973 1971-1973
 • Medlem Senterkvinnenes landsstyre 1972-1976
 • Leder Senterkvinnenes landsstyre 1976-1982
 • Medlem Sp's sentralstyre 1976-1982
 • Æresmedlem Senterkvinnene 1988-1988

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vestlandske bondestemna 1963-1968
 • Formann Styret i Sogn og Fjordane bondekvinnelag 1963-1968
 • Medlem Styret i Sogn og Fjordane bondelag 1963-1968
 • Medlem Landsstyret i Norges bondekvinnelag 1965-1971
 • Medlem Representantskapet i Selskapet for Norges Vel 1971-1982
 • Medlem Styret i Norges bondelag 1971-1974
 • Medlem Sentralstyret i Norske kvinners nasjonalråd 1971-1974
 • Formann Landsstyret i Norges bondekvinnelag 1971-1974
 • Formann Nordens landskvinner 1973-1974
 • Medlem Det Norske Teatrets målpolitiske råd 1976-1986
 • Æresmedlem Sogn og Fjordane Bondekvinnelag 1976
 • Æresmedlem Norges Bondekvinnelag 1982
 • Medlem Direksjonen i Selskapet for Norges Vel 1982-1990
 • Visepresident Selskapet for Norges Vel 1984-1989

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for A/S Den norske industribank 1975-1977
 • Medlem Styret for Det Norske Samlaget 1979-1983

Litteratur

 • Diverse artikler i bøker, kåseri i radio og prologer til jubileum og fester
 • Dragsund, Kirsti: Kvinnegiv for bygdeliv, Landbruksforlaget Oslo 1995
 • Avdem, Anna Jorunn: Årbok for Sogn , Leikanger 2003