Anundsen, Anders

Anundsen, Anders (1975-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 33 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 17.11.1975 i Stavern, Vestfold
 • Sønn av finansiell seniorrådgiver Arne Anundsen (1949-) og hjelpelærer Anne Gro Lysebo (1953-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 5 for Vestfold, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Vestfold, 2013 - 2017, FrP.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 16.10.2013-20.12.2016, Tom E. B. Holthe møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

  2009-2013

  Første nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Nestleder, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Andre nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 16.10.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 16.10.2013
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 05.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Andre nestleder, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og beredskapsdepartementet, 16.10.2013 - 20.12.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jordet skole 1981-1988
 • Brunla ungdomsskole 1988-1991
 • Larvik gymnas 1991-1994
 • Ex.phil. 1994
 • Jusstudier, Folkeuniversitetet 1994-1995
 • Offentlig rett grunnfag, UiO 1998
 • Privat rett grunnfag 1999
 • Juss-profesjonsstudiet, UiO 2005
 • Juridisk mastergrad 2008

Yrke

 • Div. sommerjobber bl.a. i Storebrand 1991-1993
 • Salgssjåfør hos ParterFood Engros 1994
 • Informasjonssekretær FrP 1995 (stilling fordelt på hovedkontoret og stortingsgruppen)
 • Politisk rådgiver i FrPs stortingsgruppe 1995-1997
 • Sekretær/konsulent for Advokat Dag W. Andressen 2000-2002
 • Lærer (vikar) 2001-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Larvik Kommunestyre 1999-2003
 • Medlem Larvik Formannskap 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1995-1999
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 1999-2003
 • Medlem Fylkesting, Vestfold 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskattenemnda, Vestfold 1999-2007
 • Medlem Kontrollutvalget, Larvik 1999-2003
 • Nestleder Hovedutvalget for utdanning, Vestfold 1999-2001
 • Leder Hovedutvalget for utdanning, Vestfold 2001-2003
 • Medlem Forum for Næringsutvikling 2003-2007
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Larvik 2003-2007
 • Medlem Plan- og økonomikomiteen, Larvik 2003-2007
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Vestfold 2003-2007
 • Meddommer Lagmannsretten 2003-2005
 • Medlem Skattenemnda, SØR 2007-2013

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Larvik FpU 1990-1991
 • Medlem Styret i Larvik FrP 1991-1992, fra 1999
 • Medlem Styret i Vestfold FpU 1991-1992, 1994-1996
 • Nestformann Styret i Larvik FpU 1991-1992
 • Nestformann Styret i Larvik FrP 1992-1996
 • Nestformann Styret i Vestfold FpU 1992-1993
 • Formann Styret i Larvik FpU 1992-1993
 • Formann Styret i Vestfold FpU 1993-1994
 • Medlem FpUs sentralstyre 1994-1996
 • Nestformann FpU 1996-1998
 • Formann FpU 1996-1996, 1998-1999
 • Medlem FrPs sentralstyre 1998-1999, fra 2012
 • Nestformann Styret i Vestfold FrP 1999-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk Doberman Klubb 2004-2006

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Skiringssal folkehøyskole 2003-2007
 • Medlem Forstanderskapet for Larvikbanken 2003-2011
 • Leder Styret for Nano forvaltning AS 2008-2011
 • Leder Styret for Skiringssal folkehøyskole 2008-2009
 • Medlem Styret for Larvik Innovasjon-, Nærings- og Kompetansesenter AS (Link AS) 2008-2013
 • Nestleder Styret for Skiringssal folkehøyskole 2009-2010