Anthoni, Anna Berentine

Anthoni, Anna Berentine (1884-1951)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Anthoni, Anna Berentine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.05.1884 i Bergen, Hordaland
 • Død 04.03.1951

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Bergen, 1937 - 1945, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1950-04.03.1951 for Nils Langhelle.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 04.03.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Arbeider ved Tangens gardinfabrikk, Bergen 1901-1905
 • Kaptein i Frelsesarmeen 1906-1910
 • Egen forretning Horten 1916-1919
 • Bestyrer ved Horten aldershjem 1919-1925
 • Tekstilarbeider i Bergen 1925-1927
 • Agiterte for Tekstilarbeiderforbundet fra 1927
 • Forskjellige kommunale gjøremål fra 1946

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Bergen 1934-1945
 • Medlem Fabrikktilsynet, Bergen 1937-1945
 • Medlem Forsorgsnemnda, Bergen fra 1937
 • Nestformann Forsorgsnemnda, Bergen fra 1945
 • Formann Skatte- og legatkomiteen fra 1945
 • Formann Daghjemsutvalget, Bergen

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medstifter Bergens Tekstilarbeiderforening 1913
 • Agiterte for Norsk Tekstilarbeiderforbund fra 1927
 • Medlem Styret i Bergen Vakt- og Renholdsbetjenters Forening 1937
 • Formann Bergen Vakt- og Renholdsbetjenters Forening 1937-1947
 • Medlem Styret for Norsk Tekstilarbeiderforbund

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Hotell Rosenkrantz til 1951