Bakken, Anne-Lise

Bakken, Anne-Lise (1952-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.03.1952 i Oslo, Oslo
 • Datter av kontorsjef Helge Bakken (1913-1986) og husmor Gudrun Jegerud (1914-2006)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 09.05.1986-13.06.1988, Tor Olav Blostrupmoen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Nestleder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Leder, Kontrollkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 04.10.1988 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 09.05.1986 - 13.06.1988

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1972
 • Cand.mag. (samfunnsfag), Universitetet i Oslo 1977 (statsvitenskap, sosiologi, offentlig rett, miljøfag)

Yrke

 • Leder consultavdelingen, Vision International A/S 1989-2000
 • Foreleser i faget Marked og samfunn ved Handelshøyskolen BI Gjøvik 1991-1997
 • Prosjektleder for "Brennaktuelt område, Løiten Brænderi 1991-1995
 • Programleder og programmedarbeider i "Møt utfordringen", NRK Fjernsynet 1993-1994
 • Prosjektleder for TV-innsamlingsaksjonen Norsk Folkehjelp 1994-1995
 • Seniorkonsulent, Kairos Future 2000-2001
 • Prosjektmedarbeider i LiB2 Likestilling i bedriftene 2000-2002
 • Frilandsjournalist 2002-2005
 • Styreleder/-medlem i ulike organisasjoner fra 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hamar Formannskap 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Statens ungdomsråd 1977-1982
 • Medlem Renteutvalget 1978-1980
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 1980-1986
 • Leder Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet 1983-1984
 • Nestleder Styret for Norsk Tipping A/S 1989-1995
 • Varamedlem Norges Banks Hovedstyre fra 1991
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1991-1994
 • Leder Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid 1992-1993 (Tidskontoutvalget)
 • Leder Forbrukerrådet 1993-1999
 • Nestleder Styret for Norsk Rikstoto 1993-1998
 • Nestleder Styret for Norges Standardiseringsforbund (NSF) 1995-2000
 • Medlem Rådet for Makt- og demokratiutredningen i Norge 1998-2003
 • Leder Styret for stiftelsen Ren Utvikling 2000-2001
 • Leder Styret for Hedmark Teater fra 2003
 • Medlem 17. mai komiteen, Hamar 2003-2007
 • Medlem Økonomiutvalget, Hamar fra 2003
 • Medlem Styret for Åker Gård Utvikling 2005-2007
 • Leder Mangfoldsutvalget, Hamar 2005-2007
 • Medlem Styret for Film3 fra 2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1975-1977
 • Medlem DNAs økonomisk-politiske utvalg 1977-1979
 • Nestleder AUFs sentralstyre 1977-1981
 • Medlem DNAs prinsipp-programkomité 1979-81 1977-1979
 • Medlem Styret for Hamar Arbeidersamfunn 2002-2005
 • Leder Styret for Hamar Arbeidersamfunn fra 2005
 • Medlem Styret for Hamar Arbeiderparti fra 2007
 • Medlem DNAs programkomité 2009-2013 fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Landsbanken A/S 1989-1993
 • Leder Styret for stiftelsen LEON 1989-2006
 • Medlem Styret for Handelshøyskolen (BI) 1994-2000
 • Medlem Styret for tidsskriftet "Sykepleien" 2000-2002
 • Medlem Styret for Kompetansebedriftene AS 2004-2005
 • Medlem Styret for Hamar Media AS 2004-2006
 • Leder Styret for Mjøssamvirket AS fra 2005
 • Leder Styret for Ankerløkken AS fra 2005
 • Leder Styret for Kompetansebedriftene AS 2005-2007
 • Leder Styret for Hedprodukt AS 2005
 • Nestleder Styret for ASVL fra 2007

Litteratur

 • Jagland, Thorbjørn (red.): Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, Tiden 1980
 • Bergby, Gunnar (red.): Underveis: festskrift til Eva Kolstad, Aventura Oslo 1988
 • Bakken, Anne-Lise og Einride Hveding: Styringsordning for regionale høgskoler, Bodø og Hamar 1991