Berge, Anton

Berge, Anton (1892-1951)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 175 dager

Gå til bildegalleri

Berge, Anton har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.10.1892 i Gjemnes, Møre og Romsdal
 • Død 04.07.1951
 • Sønn av gårdbruker Rasmus S. Berge (1850-1931) og Marit Pedersdatter (1859-1951)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Østfold, 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 04.07.1951, Karl Henry Karlsen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 04.07.1951

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole, Bremsnes, Nordmøre 1910-1911
 • Statens hagebruksskole, Hylla 1913
 • Statens småbrukslærerskole 1917-1918

Yrke

 • Herredsgartner, Askim 1918-1920
 • Småbrukslærer Råde 1920-1930
 • Fylkesagronom i Østfold 1931-1950
 • Fylkeslandbrukssjef i Østfold 1950-1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Råde Kommunestyre 1925-1928, 1937-1940
 • Medlem Råde Formannskap 1928-1931, 1931-1934

Offentlige verv

 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1949-1951
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Råde

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Østfold bonde- og småbrukarlag fra 1925
 • Formann Norges birøkterlag 1938-1948
 • Formann Norsk bonde- og småbrukarlag 1947-1951
 • Formann Nordiske småbrukerorganisasjoners fellesutvalg 1949-1951