Blakstad, Annie

Blakstad, Annie (1935-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 08.09.1935

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1977 - 1981, H.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Rådet for skogbruksforskning, 1980-1985
  • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, 1980-1985
  • Medlem Forskningspolitisk råd, 1983-1988
  • Varamedlem Statens kulturminneråd, 1983-1987
  • Varamedlem Nasjonalgalleriets styre, 1986-1993
  • Varamedlem Utviklingsfondet for skogbruket, 1987-1996
  • Medlem Skogbrukets frø- og planteråd, 1989-1994
  • Medlem Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging, 1990-1993