Blakstad, Annie

Blakstad, Annie (1935-2023)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Blakstad, Annie har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1935
 • Død 12.02.2023

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1977 - 1981, H.

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for skogbruksforskning, 1980-1985
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, 1980-1985
 • Medlem Forskningspolitisk råd, 1983-1988
 • Varamedlem Statens kulturminneråd, 1983-1987
 • Varamedlem Nasjonalgalleriets styre, 1986-1993
 • Varamedlem Utviklingsfondet for skogbruket, 1987-1996
 • Medlem Skogbrukets frø- og planteråd, 1989-1994
 • Medlem Styret for Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging, 1990-1993