Bøyum, Anders Johanneson

Bøyum, Anders Johanneson (1890-1962)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Bøyum, Anders Johanneson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.10.1890 i Balestrand, Sogn og Fjordane
 • Død 22.04.1962
 • Sønn av gardbruker Johannes Anderson Bøyum (1858-1914) og Anna Eriksdatter Berge (1869-1922)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1931 - 1933, V.
 • Vararepresentant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1934 - 1936, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framnes ungdomsskole 1908-1909
 • Volda mellomskole 1911-1912

Yrke

 • Direktør i Fjærland Privatbank 1916-1962
 • Tok over farsgarden 1918

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Balestrand Formannskap 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934
 • Ordfører Balestrand Kommunestyre 1934-1937, 1937-1941, 1945-1947

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1934-1937
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1937-1941
 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Fjærland elektrisitetsverk 1914-1920
 • Medlem Styret for Sogn samferdselsnemnd 1935-1937
 • Medlem Fjærland sokneråd 1935-1945
 • Formann Styret for Sogn samferdselsnemnd 1937-1957
 • Medlem Komiteen til håntering av arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakere i jordbruket 1938-1940
 • Medlem Komiteen til håntering av arbeids- og lønnsvilkår for arbeidstakere i jordbruket 1945
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1947-1957
 • Medlem Kontrollnemnda for Postsparebanken 1947-1957
 • Medlem Samskattkomiteen 1948-1954
 • Formann Utvalget om statsstøtte til senkings- og uttappingsarbeid i jordbruket og vanningsverk i jord- og hagebruk 1951-1953
 • Medlem Avgiftsnemnda til å vurdere omlegging av omsetningsskatten 1953-1954
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1954-1962
 • Medlem Styret for Sogndal Folkehøgskule

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fjærland Venstrelag 1917-1921
 • Formann Fjærland Venstrelag 1921-1948
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane Venstre 1945-1955
 • Varamedlem Venstres landsstyre 1946-1950
 • Medlem Venstres landsstyre 1950-1958

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Sogn Meierilag 1913-1950
 • Medlem Styret for Fjærland Privatbank 1916-1962
 • Medlem Rådet for Vestlandsbanken 1926-1950
 • Formann Styret for Fjærland Billag 1933-1950
 • Medlem Representantskapet for Norges Brannkasse 1938-1950
 • Formann Rådet for Vestlandsbanken 1950-1962