Cappelen, Andreas Zeier

Cappelen, Andreas Zeier (1915-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1961-1965

Gå til bildegalleri

Cappelen, Andreas Zeier har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.01.1915 i Vang, Hedmark
 • Død 02.09.2008
 • Sønn av overrettssakfører Hans Blom Cappelen (1879-1965) og husmor Erna Margrete Zeier (1879-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 01.09.1958 - 04.02.1963
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 04.02.1963 - 28.08.1963
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Justis- og politidepartementet, 08.10.1979 - 03.10.1980

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1933
 • Cand.jur. 1939

Yrke

 • Ekstrabetjent Eidsivating lagdømme 1939-1940
 • Advokatfullmektig Stavanger 1941-1945
 • Konstituert statsadvokat i landssviksaker i Rogaland 1945-1947
 • Kommuneadvokat og lønnssjef Stavanger kommune 1947-1957
 • Høyesterettsadvokat 1952
 • Finansrådmann Stavanger kommune 1957-1958
 • Finansrådmann Stavanger kommune 1966-1967
 • Byrettsdommer i Stavanger 1967-1969
 • Byrettsjustitiarius i Stavanger 1969-1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Bystyre 1945-1947, 1956-1957, 1967-1971, 1983-1987
 • Medlem Stavanger Formannskap 1951-1952, 1954-1955, 1955-1956
 • Varaordfører Stavanger Bystyre 1953-1953

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1966-1967
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1969

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Stavanger 1961-1971
 • Medlem Utvalget til å utrede lovregler om suspensjon, forflytning m m av embetsmenn 1966-1971
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1966-1971
 • Medlem Utvalget til å gjennomgå lovgivningen om pengevesenet og Norges Bank 1968-1983
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1971-1977
 • Formann Komiteen til å utrede spørsmålet om demokratisering av forretningsbankene 1975-1976
 • Nestformann Representantskapet for Den norske Creditbank 1978-1982 (valgt av Stortinget)
 • Medlem Bygningsrådet, Stavanger 1984-1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Rogaland Arbeiderparti 1956-1957
 • Formann Stavanger Sosialistlag 1971-1973
 • Medlem Representantskapet Rogaland Arbeiderparti