Cappelen, Andreas Zeier

Cappelen, Andreas Zeier (1915-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1961-1965

Gå til bildegalleri

Cappelen, Andreas Zeier har avgått ved døden.

Finn informasjon etter