Grimsø, Andreas

Grimsø, Andreas (1917-2004)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 184 dager

Gå til bildegalleri

Grimsø, Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.08.1917 i Brønnøy, Nordland
 • Død 03.01.2004
 • Sønn av advokat Einar Grimsø (1886-1959) og husmor Valborg Paasche (1897-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1969-17.03.1971 for Håkon Kyllingmark.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo tekniske skole, maskinlinjen 1939
 • Bergen tekniske skole, skipslinjen 1943
 • Maskinsjefeksamen, Trondheim maskinistskole 1976

Yrke

 • Tjenestegjorde i Marinen under krigen
 • Driftsassistent ved Bergens mek. verksted 1944-1948
 • Driftsbestyrer ved Høvding Skipsopphugging Tromsø 1948-1950
 • Disponent ved Stokmarknes mek. verksted 1950-1952
 • Disponent ved Bodø Skipsverft 1952-1957
 • Disponent ved Sandnessjøen Slip og Mekaniske verksted 1957-1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandnessjøen Formannskap 1959-1963, 1963-1964
 • Varaordfører Alstahaug Kommunestyre 1965-1967
 • Medlem Alstahaug Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975, 1987-1991
 • Ordfører Alstahaug Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret, Sandnessjøen 1960-1967
 • Varamedlem Tilsynsutvalget for Sandnessjøen sykehus 1964-1967
 • Varamedlem Bygningsrådet 1965-1967
 • Medlem Styret for Helgeland Kraftlag 1965-1967
 • Medlem Komiteen for planlegging av det videregående skoleverk, Alstahaug 1965-1970
 • Medlem Havnestyret, Sandnessjøen 1967-1975
 • Formann Flyplassutvalget, Alstahaug 1967-1968
 • Medlem Skolestyret, Sandnessjøen 1972-1975
 • Medlem Utvalget for videreutvikling av Statens Teknologiske Institutt i Nord-Norge-STI-utvalget 1974-1975
 • Formann Generalplanutvalget, Alstahaug 1976-1983
 • Formann Finansutvalget, Alstahaug 1976-1983
 • Medlem Den kommunale lånekasse, Alstahaug 1976-1983
 • Medlem Rådet for kraftlaget 1976-1979
 • Medlem Tilflyttingsnemnda, Alstahaug 1976-1983
 • Formann Byggekomiteen for Sandnessjøen midlertidige sykehjem 1977-1978
 • Varamedlem Rådet for kraftlaget 1980-1983
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget 1980-1983
 • Medlem Næringsutvalget, Nordland 1980-1982
 • Medlem Byggekomiteen for Sandnessjøen sykehus 1981-1983
 • Skjønnsmann , Alstahaug sorenskriveri 1991-1999 (sjøkyndig)

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nordenfjeldske krets av Mekaniske verksteders landsforening 1970-1973
 • Medlem Styret for Nordland fylkeskrets av Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1983
 • Medlem Huseiernes Landsforbund til 2004

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Det Norske Luftfartsselskap 1966-1972
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norsk koksverk 1977-1981
 • Medlem Styret for NORD-offshore A/S 1979-1985
 • Medlem Styret for Helgelandsbase A/S 1983-1984