Høegh, Annelise

Høegh, Annelise (1948-2015)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
19 år, 353 dager

Gå til bildegalleri

Høegh, Annelise har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 26.07.1948 i Oslo, Oslo
 • Død 27.03.2015
 • Datter av generalsekretær Anders Høegh (1920-1989) og kontorist Tove Bothner-Bye (1927-2008)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 10 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 14 for Oslo, 1997 - 2001, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-30.09.1985 for Kåre Willoch.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 08.11.1990 - 21.11.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
  Leder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -
  Varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 18.03.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Nestleder gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem gruppestyret, Høyre, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1967
 • Cand.philol., grunnfag idehistorie, mellomfag engelsk, hovedfag historie 1976

Yrke

 • Research assistant ved Den nordatlantiske forsamling, Brussel 1977
 • Førstesekretær Utenriksdepartementet 1977-1978
 • Utredningskonsulent Akademikernes Fellesorganisasjon 1978-1981
 • Rådgiver Konsensus AS 2001-2006
 • Generalsekretær Norsk Epilepsiforbund fra 2006

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Fakultetsråd og styre ved Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo 1971-1973 (studentrepresentant)
 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1979-1981
 • Varamedlem Rådet for sosialarbeiderutdanning 1979-1982
 • Varamedlem Klagenemnda for likestilling 1981-1983
 • Medlem Befolkningsutvalget 1981-1984
 • Leder Statens barne- og ungdomsråd 1982-1985
 • Medlem Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 1990-1997
 • Medlem Styret for Toppforskningsprogrammet - Medisin 1999-2005
 • Medlem Styret for UNICEF-komiteen i Norge fra 2000
 • Medlem Styret for Rikshospitalet HF 2001-2003
 • Riksrevisor og nestleder Riksrevisjonen 2002-2005
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 2006-2013
 • Varamedlem Regional rovviltnemnd fra 2012

Tillitsverv i partier

 • 1. vararepresentant Høyres sentralstyre 1976-1980
 • Medlem Høyres politiske råd 1976-1983
 • Medlem Oslo Høyres representantskap 1978-2006
 • Formann Faglig-politisk utvalg, Oslo Høyre 1982-1984
 • Medlem Programkomiteen Høyre 1983-1983
 • 1. nestleder Oslo Høyre 1988-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Aksjespareforeningen i Norge 1980-1981
 • Medlem Landsstyret for Norsk Kvinnesaksforening 1980-1984

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norsk Luftambulanse 2001-2005
 • Medlem Styret for Sentrum Røntgeninstitutt A/S 2002-2007
 • Medlem Styret for Oslo Filharmonien fra 2006

Litteratur

 • Høegh, Annelise: Stortingsvalgene i Jarlsberg og Larvik amt 1814-1832, Oslo 1976
 • Kvinnepolitiske idéskisser, Oslo 1978
 • Høegh, Annelise: Velferdsstaten, Oslo 1982
 • Høegh, Annelise: "Velferdssamfunnets utfordringer", i Morten Steenstrup (red.): Hvor går Høyre?, Cappelen Oslo 1984
 • Høegh, Annelise: Delinnstilling 1 og 2, fra Høyres gen- og bioteknologigruppe, 1990-92