Hove, Anders

Hove, Anders (1885-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Hove, Anders har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1885 i Fåberg, Oppland
 • Død 14.02.1978
 • Sønn av gårdbruker Fredrik Hove (1848-1924) og Marit Korstad (1858-1901)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker (Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kristians amts landbruksskole 1906
 • Hamar lærerskole 1909
 • Studiereise til Sverige 1922

Yrke

 • Sekretær ved folkeskolen i Lillehammer
 • Konstituert skoleinspektør ved skolen
 • Lærer i framhaldsskolen Valset, Romsdal 1909-1911
 • Lærer ved folkeskolen i Lillehammer 1911-1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer bystyre 1919-1922, 1928-1931, varaordfører 1945-1945
 • Medlem Lillehammer formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Lagretten 1938-1951 (ved straffesaker)
 • Medlem Ettersynskomiteen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1941-1943, 1946-1957
 • Formann Nemnda angående utbygging av taleforsorgen i Norge 1948-1950
 • Medlem Bibliotekstyret, Lillehammer
 • Medlem Overligningsnemnda, Lillehammer

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Lillehammer samvirkelag 1928-1946

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Dagningen 1932-1948