Hove, Anders

Hove, Anders (1885-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Hove, Anders har avgått ved døden.

Finn informasjon etter