Ingeborgrud, Anne-Olaug

Ingeborgrud, Anne-Olaug (1925-2003)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Ingeborgrud, Anne-Olaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.04.1925 i Nes, Akershus
 • Død 17.03.2003
 • Datter av gårdbruker Ole Braaten-Hunstad (1889-1969) og lærer Anna Røsholm (1892-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1977 - 1981, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Sekretær, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 10.06.1983 - 01.11.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1932-1938
 • Framhaldsskole 1938-1939
 • Nes realskole 1939-1942
 • Eidsvoll Landsgymnas 1942-1944
 • Eksamen ved Oslo lærerskole 1947
 • Norsk grunnfag, Universitetet i Oslo 1963
 • Tysk grunnfag, Universitetet i Oslo 1966
 • Pedagogisk seminar ved Norges lærerhøyskole i Trondheim 1968

Yrke

 • Lærer ved Årnes realskole 1947-1951
 • Vikariater i folke- og framhaldsskolen i Nes 1956-1963
 • Timelærer i ungdomsskolen 1966-1972
 • Timelærer ved Nes gymnas 1968-1972
 • Adjunkt ved Nes gymnas 1972-1977

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Diplom fra Raumnes historielag, Nes 1993
 • Æresmedlem Raumnes historielag 1993
 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1995
 • Diplom med takk fra Landslaget for lokalhistorie, Norsk etnologisk gransking, Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo 1996 (Minneoppgave for eldre 1995-1996)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Kommunestyre 1959-1963, 1967-1971
 • Medlem Nes Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Heimstellnemnda, Nes 1951-1957
 • Medlem Barnevernsnemnda, Nes 1959-1963
 • Medlem Generalplankomiteen, Nes 1967-1973
 • Medlem Utvalget for Nes fagskole i husstell 1971-1975 (fylkesoppnevnt)
 • Varamedlem Styret for Den Norske Opera 1971-1974
 • Formann Årnes menighetsråds konfirmantutvalg 1972-1975
 • Medlem Kulturstyret, Nes 1975-1979
 • Medlem Riksrevisjonen 1981-1983
 • Nestformann Årnes menighetsråd 1981-1985
 • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting 1982-1983
 • Varamedlem Styret for Feriefondet 1982-1983
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1983-1986
 • Medlem Riksrevisjonen 1985-1990
 • Nestleder Styret i Norsk Rikskringkasting 1985-1988
 • Medlem Bygdeboknemnda, Nes 1988-2003
 • Varamedlem Riksvalgnemnda 1989

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1967-1971, 1976-1982
 • Formann Nes Kristelig Folkepartis Kvinner 1971-1976
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1972-1976
 • Formann Kristelig Folkepartis opplysningsforbund 1973-1975
 • Nestformann Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1976-1982
 • Nestformann Kristelig Folkepartis politiske komité 1976-1982
 • Formann Kristelig Folkepartis Kvinner i Akershus 1976-1978
 • Medlem Akershus Kristelig Folkepartis fylkesstyre 1976-1978
 • 2. viseformann Kristelig Folkeparti 1981-1985
 • 1. viseformann Kristelig Folkeparti 1985-1987
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti 1991-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Østgård sjømannsmisjon 1958-1978
 • Leder Santalmisjonens barneforening i Årnes 1960-1970
 • Medlem Styret i Nes kvinneråd 1973-1979
 • Varamedlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter 1993-1994
 • Nestleder Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter 1995-1996

Litteratur

 • Ingeborgrud, Anne-Olaug (red.): Kamp for kristne verdier, Akershus Kristelig Folkeparti, 1945-95
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Kvinnen og samfunnet i historisk perspektiv
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Kvinner i yrke, hjem og samfunn
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Eldre som ressurs
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Glimt fra livet på Skauen før 1950: Nes på Romerike, Nes Bygdebok Nes 1989
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Kvinner i arbeid for hjem og samfunn, Nes på Romerike 1992
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: I Livets tjeneste: Jordmor Annes fargerike liv, Sambåndet forlag 1993
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Stasjonssenteret Årnes vokser fram, eget forlag Årnes 1997
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug: Glimt fra Gamle Los Christianos, eget forlag Årnes 1998