Ingeborgrud, Anne-Olaug

Ingeborgrud, Anne-Olaug (1925-2003)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 59 dager

Gå til bildegalleri

Ingeborgrud, Anne-Olaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter