Johansen, Anders

Johansen, Anders (1929-2015)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Johansen, Anders har avgått ved døden.

Finn informasjon etter