Larssen, Agathon

Larssen, Agathon (1910-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til bildegalleri

Larssen, Agathon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter