Lorentzen, Annemarie

Lorentzen, Annemarie (1921-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lorentzen, Annemarie har avgått ved døden.

Finn informasjon etter