Larsen, Anne Margrethe

Larsen, Anne Margrethe (1950-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 28.05.1950 i Haugesund, Rogaland
 • Datter av byingeniør Jens Lindaas (1917-2004) og rtg.sykepleier Kirsten Søiland (1918-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Vest-Agder, 2005 - 2009, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diploma Oak Lawn High School, Illinois 1967-1968
 • Ex.art., Haugesund Gymnas 1970
 • Stavanger Røde Kors Sykepleierhøgskole 1970-1973
 • Off. godkjenning som sykepleier 1973
 • Lederutdanning for helsesektoren, NKI 1983-1985
 • Praktisk/pedagogisk utd., Kristiansand Lærerhøgskole 1985
 • Kommunal ledelse, Agder Distriktshøgskole 1990-1991
 • Ex.phil., UiO 1991-1992
 • Lederutvikling, Universitetet i Trondheim 1995
 • Kvalitetsutvikling i helsetjenesten, UiB 1999
 • Psykisk helsearbeid, Høgskolen i Stavanger 2003-2004 (deltid)

Yrke

 • Sykepleier ved Hjelmeland Sjukeheim 1973-1974
 • Sykepleierlærer ved Stavanger Røde Kors Sykepleierskole 1974-1976
 • Sykepleier ved legekontor Einar Frank Svendsen 1977-1978
 • Sykepleier ved legekontor Einar Frank Svendsen 1979-1980
 • Sykepleier ved Flekkefjord Sykehus 1980-1981
 • Faglærer ved Kvinesdal videregående skole 1981-1982
 • Faglærer ved Kvinesdal videregående skole 1983-1985
 • Styrer ved Tjørsvågheimen 1985-1991
 • Lærer ved Svege skole 1991
 • Sjefssykepleier ved Flekkefjord Sykehus 1991-1996
 • Lærer ved Folkeuniversitetet i Flekkefjord fra 1995
 • Sjefssykepleier ved Lister sykehus 1997-2001
 • Adjunkt ved Kvinesdal videregående skole fra 2001
 • Sykepleier psykiatrisk team ved Flekkefjord kommune fra 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flekkefjord Bystyre 1995-1999
 • Varamedlem Flekkefjord Bystyre 1999-2003, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Vest-Agder 1995-1999
 • Varamedlem Fylkesting, Vest-Agder 1999-2000
 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 2000-2003
 • Varamedlem Fylkesting, Vest-Agder 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Norsk Sykepleierforbund 1991-1995
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Flekkefjord 1992-1999
 • Medlem Klientutvalget, Flekkefjord 1996-1999
 • Medlem Kontrollkomiteen, Flekkefjord 1996-1999
 • Medlem Hovedutvalget for Helse- og sosialsaker, Flekkefjord fra 1996
 • Medlem Forliksrådet, Flekkefjord fra 1996
 • Nestleder Klientutvalget, Flekkefjord 1999-2003
 • Medlem Hovedutvalget for næring, miljø og samferdsel, Vest-Agder 2000-2003
 • Medlem Klientutvalget, Flekkefjord fra 2003
 • Nestleder Styret for Interkommunal Legevakt, Flekkefjord fra 2003
 • Varamedlem Hovedutvalget for undervisning, Vest-Agder 2003-2007
 • Meddommer Tingretten, Flekkefjord fra 2003
 • Medlem Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007
 • Leder Styret for Lister Opplæringskontor Kommunale Fag

Tillitsverv i partier

 • Leder Vest-Agder V
 • Medlem Vs landsstyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Flekkefjord KFUK/KFUM 1992-1994
 • Leder Flekkefjord KFUK/KFUM fra 2004
 • Leder, medlem og varamedlem Rogaland KFUK/KFUM