Felde, Anni

Felde, Anni (1942-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 153 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1942 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Datter av bonde Jakob Myklebust (1914-1996) og bondekone og husmor Tora Lovise (1919-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, Sp.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Myklebust skole 1949-1956
 • Framhaldsskole 1956-1957
 • Firda realskole 1957-1959
 • Firda Gymnas 1959-1962
 • Oslo Ortopediske Institutt 1964-1965
 • Videreutdanning helse/økonomi 1998-2000

Yrke

 • Fysioterapeut ved Norsk Reumatiker Forbund 1966-1967
 • Fysikalsk Institutt i Gloppen 1967-1988
 • Sjefsfysioterapeut i Gloppen kommune 1989-1997
 • Rehabiliteringsleder i Gloppen kommune 1997-1999
 • Helse- og sosialsjef i Gloppen kommune 2000-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gloppen Kommunestyre 1975-1979
 • Medlem Gloppen Formannskap 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sogn og Fjordane 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Sogn og Fjordane 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem styre for sykehjem 1975-1979
 • Leder Edruskapsnemnda 1979-1983
 • Leder Barnevernsnemnda 1979-1983
 • Nestleder styre for sykehjem 1979-1983
 • Leder Helse- og sosialutvalget 1983-1987
 • Varamedlem Norges Banks Hovedstyre, 1990-1996
 • Medlem Regionalt helseutvalg, Sogn og Fjordane 1991-1999

Tillitsverv i partier

 • Leder Sp's gruppe i kommunestyret 1983-1987
 • Medlem Sp's gruppestyre i fylkestinget 1991-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Sogn og Fjordane Bondekvinnelag 1976-1982
 • Medlem Norges Bondekvinnelag 1981-1985
 • Leder Breim Bondekvinnelag ca. 1978-1980