Steinbach, Anne-Lise

Steinbach, Anne-Lise (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.06.1935 i Bø, Nordland
 • Datter av maskinist Peder Johan Jenssen (1903-1971) og husmor Marianne Brennaas (1907-1999)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Sekretær, Stortinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Sekretær, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 18.01.1978
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.01.1978 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
  Delegat, FNs generalforsamling, 1975 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1978 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1951
 • Rikstelefoneksamen 1953
 • Grunnfag i statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon, UiT 1991
 • Mellomfag i statsvitenskap, offentlig politikk og administrasjon, UiT 1993

Yrke

 • Ekspeditrise i Bø 1951-1952
 • Rikstelefon-reserve Asker 1953-1954
 • Rikstelefonassistent Stokmarknes 1955-1957
 • Rikstelefonassistent og ekspeditør i Bø 1957-1969
 • Telefullmektig i Bø 1970-1981 (permisjon fra 1973-1981)
 • Daglig leder ved Televerkets katalogkontor i Bø 1981-1982
 • Avdelingsleder ved Leknes teleområdes katalogavdeling i Bø 1982-1992
 • Daglig leder for Telekatalog, Katalogservicekontoret i Bø 1992-1994
 • Daglig leder for Telenor Media, Katalogservice i Bø 1994-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bø Formannskap 1971-1973
 • Medlem Bø Kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Varamedlem Generalplanrådet, Bø 1971-1973
 • Varamedlem Sosialstyret, Bø 1971-1973
 • Medlem Norsk vegplanutvalg 1974-1977
 • Medlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1976-1980 (første kvinnelige medlem)
 • Varamedlem Styret for Statens edruskapsdirektorat 1977-1981
 • Medlem Rådet for Statens lånekasse for utdanning 1980-1982
 • Varamedlem Styret for Arbeidstilsynet 1981-1993
 • Varamedlem Styret i Norges Fiskeredskapsimport 1981-1988
 • Medlem Trafikksikkerhetsrådet 1981-1985
 • Medlem Styret for Norges Postsparebank 1981-1985
 • Medlem Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten 1982-1995
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Nordland 1982-1988
 • Medlem Regionrådet for Vesterålen 1983-1987
 • Medlem Hovedutvalget for Helse- og sosialsektoren, Bø 1983-1987
 • Medlem Styret for Stokmarknes sykehus 1983-1991
 • Varamedlem Styret for Norges Postsparebank 1985-1993
 • Nestleder Hovedutvalget for Helse- og sosialsektoren, Bø 1987-1991
 • Medlem Styret for Vesterålen Kraftlag 1989-1995
 • Medlem Styret for Vesterålskraft A/S 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Bø Arbeiderparti 1971-1973
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis samferdselsutvalg 1974-1976
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1981-1983
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1981-1985
 • Leder Nordland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1982-1983
 • Medlem Styret for Nordland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1983-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leddformann Kvinnelig telegraf- og telefonfunksjonærers landsforening 1955-1963
 • Medlem Styret i Norsk samband for småbarnsoppfostring 1975-1977
 • Medlem Styret i Avholdsfolkets landsnemnd 1976-1978
 • Medlem Sentralstyret i Arbeidernes edruskapsforbund 1976-1977
 • Nestformann Stortingets avholdsgruppe 1977-1981
 • Leder Støttegruppe for SOS-barnebyer i Norge fra 1996
 • Medlem Fylkesutvalget for frivillige for SOS-barnebyer i Nordland fra 1997

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Folket 1977-1978

Litteratur

 • Bøfjæring. "På gjensyn med Litløya og fyret.", Bø Bygdelag Bø i Vesterålen 1997