Skulberg, Anton

Skulberg, Anton (1921-2012)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Skulberg, Anton har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.12.1921 i Kristiania, Oslo
 • Død 30.08.2012
 • Sønn av jordskiftelandmåler Ragnvald Skulberg (1895-1972) og husmor Anna Marie Busch (1893-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Østfold, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1973 - 1977, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-30.09.1973, Einar Brusevold møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1973-16.10.1973, Birgit Wiig møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 18.10.1972

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 16.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1942
 • Landbruksskole 1943
 • Eksamen ved Norges veterinærhøgskole 1949
 • University of Oxford 1955
 • University of Cambridge 1963
 • Dr.med.vet. NVH 1965
 • University of California 1966 (6 mnd.)
 • University of Wisconsin 1966 (6 mnd.)

Yrke

 • Privatpraktiserende veterinær i Spydeberg 1950-1953
 • Hospitant ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole 1953-1954
 • Vitenskapelig assistent ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole 1954
 • Amanuensis ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole 1954-1957
 • Kaptein i Veterinærkorpset, tjenestegjorde som major i U.N. Emergency Forces i Egypt 1957
 • Førsteamanuensis ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole 1958-1960
 • Høyskolestipendiat ved Institutt for næringsmiddelhygiene, Norges veterinærhøgskole 1960-1961
 • Forskningsleder ved Forskningsutvalget for konserver, Oslo 1961-1965
 • Forskningssjef ved Forskningsutvalget for konserver, Oslo 1965-1970
 • Professor ved Norges veterinærhøgskole 1970-1991
 • Direktør ved Norsk institutt for næringsmiddelforskning 1971-1988
 • Spesialrådgiver ved Norsk institutt for næringsmiddelforskning 1988-1991

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Meldte seg frivillig 9. april 1940 og tjenestegjorde som ordonans ved Kommandosentralen i Bodø (fram til 27. mai 1940)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedalje for tjeneste som veterinæroffiser i den andre FN-kontingent i Gaza 1957
 • Paul Harris Fellow (Rotary) 1983
 • Livsvarig medlem, Det Norske Videnskapsakademi 1984
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1989
 • Æresmedlem og hedersmerke fra Senterpartiets Hovedorganisasjon 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Spydeberg Kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Spydeberg Kommunestyre 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1963-1967

Offentlige verv

 • Varaformann Styret for Høgli sykehus, Mysen 1964-1976
 • Visepresident EFTAs Parlamentarikerforsamling 1970-1977
 • Medlem Fellesrådet for parlamentarikere og vitenskapsmenn 1970-1972
 • Medlem Embetsmannsutvalget for nordisk samarbeid på næringsmiddellovgivningens område 1971-1972
 • Medlem Statens ernæringsråd 1971-1978
 • Formann Codex Alimentarius-rådet 1971-1974
 • Medlem Codex Alimentarius-rådet 1975-1987
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Østfold 1976-1980
 • Medlem Norsk kulturråd 1977-1980
 • Formann Menighetsrådet, Spydeberg 1978-1981
 • Formann Det regionale høgskolestyret for Østfold 1981-1988
 • Medlem Statens Museumsråd 1983-1991
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1986-1990
 • Formann Menighetsrådet, Spydeberg 1990-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordiske Jordbruksforskeres forening 1970-1979
 • Guvernør Hobøl - Spydeberg Rotary Klubb 1988-1989

Litteratur

 • Skulberg, Anton: 37 vitenskapelige avhandlinger og kompendier og 3 lærerbøker
 • Skulberg, Anton: Studies on the formation of toxin by Clostridium botulinum, 1964