Stoveland, Anton

Stoveland, Anton (1896-1977)

Parti:
Sosialistisk Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Stoveland, Anton har avgått ved døden.

Finn informasjon etter