Skrondal, Anders Endreson

Skrondal, Anders Endreson (1891-1968)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1954-1957
Ansiennitet:
2 år, 24 dager

Gå til bildegalleri

Skrondal, Anders Endreson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.07.1891 i Øksendal, Møre og Romsdal
 • Død 20.12.1968
 • Sønn av gardbruker Endre A. Skrondal (1858-1935) og Lusia O. Brandstad (1866-1901)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, V. (11.01.1950 - 14.06.1952)
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, V. (15.06.1952 - 10.01.1954)
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, V.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 15.06.1952 etter Trygve Utheims død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.06.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.06.1952 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole
 • Framhaldsskole
 • Amtsskole 1911-1912

Yrke

 • Styrer ved Øksendal Handelslag 1916-1927
 • Gardbruker på odelsgarden 1927-1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øksendal Kommunestyre 1928-1931
 • Ordfører Øksendal Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947, 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Ligningsnemnda, Øksendal 1931-1932
 • Doms- og lagrettemann 1947-1968
 • Kommunerevisor Øksendal kommune, Øksendal 1948-1951
 • Leder Innsamlingsnemnda for nytt kirkeeorgel
 • Formann Folkeboksamlingsstyret (i en rekke år)
 • Formann Fjellstyret, Øksendal
 • Formann Fellesfjellstyret for Lesja, Grytten, Hen, Eirisfjord, Øksendal og Sunndal
 • Varamedlem Fylkesskattestyret
 • Medlem Styret for Fråhaldsnemnda, Møre og Romsdal til 1968
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal fylkesbåtar

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Venstrelag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Øksendal Ungdomslag 1914
 • Leder Barnelag for Det Norske Totalavholdslag (DNT) 1918-1968
 • Formann Øksendal avholdslag 1920-1968
 • Formann Styret for Øksendal Handelslag 1929-1946
 • Formann Sunndal, Øksendal og Ålvundeid sogelag 1933
 • Medlem Styret i Nordmøre mållag

Andre administrative verv

 • Revisor Øksendal Sparebank 1925-1954
 • Formann Styret for Øksendal Kraftlag 1940-1948

Litteratur

 • Skrondal, Anders Endreson: Artiklar i Nordmøre sogelag si årsskrift, i festskrift for Nordmøre songarlag og Nordmøre ungdomslag
 • Skrondal, Anders Endreson: Øksendal Handelslag si 20-årsmelding, 1936