Talleraas, Anders

Talleraas, Anders (1946-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.02.1946 i Brattvær, Møre og Romsdal
 • Sønn av verkstedeier Ole Talleraas (1915-) og nattvakt Polly Johanne Holberg (1920-2015)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 21.03.1983
  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 09.03.1983 - 30.09.1985
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.03.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Forsvarskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.02.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Leder gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 01.10.1994
  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1994 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1966
 • Sivilingeniør ved maskinlinjen, NTH 1971

Yrke

 • Avdelingsingeniør ved Glamox A/S, Molde 1973-1977 (permisjon fra 1977)
 • Daglig leder ved Tallikon AS fra 1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Molde Formannskap 1975-1978

Offentlige verv

 • Medlem Kommunikasjonskomiteen, Molde 1975-1978
 • Medlem Styret for Molde boligbyggelag 1976-1978 (representant for kommunen)
 • Medlem Kontrollkomiteen for Nordiska Investeringsbanken 1993-1999
 • Leder Styret i Avinor AS 2002-2006
 • Medlem Distriktskommisjonen fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Tingvoll Unge Høyre 1964-1966
 • Formann Kristiansund Unge Høyre 1966-1967
 • Formann Møre og Romsdal Unge Høyre 1966-1967
 • Nestformann Molde Høyre 1975-1978
 • Nestformann Møre og Romsdal Høyres fylkesstyre 1975-1978
 • Medlem Høyres sentralstyre 1982-1984
 • Formann Møre og Romsdal Høyres fylkesstyre 1982-1984
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1986-1994

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Fiskeoppdrettsbedriften Brattværfisk A/S 1979-1993
 • Formann Styret for den mekaniske bedriften Tallmek A/S 1981-1985
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Glamox 1982-1997
 • Formann Styret for Rauma Settefisk A/S fra 1983
 • Medlem Styret for Møre Invest A/S 1985-1988
 • Formann Styret for Kontali A/S fra 1986
 • Medlem Styret for Stolt Sea-Farm A/S 1987-1992
 • Formann Styret for Møre Invest A/S 1988-1995
 • Varamedlem Styret for Svenskhemmet Voksenåsen 1990-1998
 • Formann Styret for Stolt Sea-Farm A/S 1992-1997
 • Medlem Styret for Sævik Supply ASA 1996-1998
 • Medlem Styret for Tallikon AS fra 1997
 • Medlem Styret for Romsdals Fellesbank ASA fra 1998
 • Medlem Styret for Simek AS 1998-2000
 • Medlem Styret for Havila Supply ASA fra 1999
 • Formann Styret for Dyrnes Pelagic AS fra 1999
 • Formann Styret for Molde kunnskapspark fra 1999
 • Medlem Styret for Havyard Leirvik AS fra 2000

Litteratur

 • Høyres landsmøte 1991, Høyres hovedorganisajon Oslo 1991
 • Talleraas, Anders: "By og land, hand i hand", i Aage Georg Sivertsen (red.): Kristiansund 250 år - i stormkast og stille, Cappelen Oslo 1992