Vik, Anne Petrea

Vik, Anne Petrea (1933-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.01.1933 i Trondenes, Troms
 • Datter av fisker og gårdbruker Jarle Kristiansen (1901-1986) og husmor og gårdbruker Jette Kristiansen (1908-1982)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse studieringer og kurs innen landbruk, skoler og likestilling (på 60- og 70-tallet)
 • Grunnskoleutdanning 1940-1947
 • Realskole 1948-1950
 • Kurs i Televerket 1951
 • Husmorskole 1954

Yrke

 • Lærervikar 1950-1951
 • Ekspeditør i Televerket 1951-1955
 • Gårdbruker 1955-2001
 • Lærervikar 1968

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Bondekvinnelags ærestegn i gull 1986
 • Kommunenes sentralforbunds hederstegn 1995
 • Sp's hedersmerke 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvæfjord Kommunestyre 1971-1975
 • Varaordfører Kvæfjord Kommunestyre 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Troms 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Troms 1991-1995

Offentlige verv

 • Nestleder Skolestyret, Kvæfjord 1971-1975
 • Leder Skolestyret, Kvæfjord 1975-1979
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1977-1985
 • Medlem Rådet for økonomi og samfunnsforskning 1977-1985
 • Medlem Fylkeskulturutvalget, Troms 1979-1983
 • Medlem Utvalget for omsetningssystemet for grønnsaker, frukt og bær 1980-1981
 • Varamedlem Forbrukerrådet 1980-1985
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1980-1982
 • Varamedlem Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge 1981-1984
 • Medlem Undervisningsutvalget, Troms 1983-1987
 • Varamedlem Rådet for forskning for samfunnsplanlegging 1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Troms 1984-1991
 • Varamedlem Omsetningsrådet 1986-1992
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Troms 1987-1995
 • Medlem Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, avdeling Troms 1987-1995
 • Medlem Fylkesveistyret, Troms 1987-1995
 • Medlem Plan- og utbyggingsutvalget, Troms 1987-1995
 • Medlem Statens ernæringsråd 1991-1995
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge 1991-1995
 • Medlem Styret for Bygdeutviklingsfondet, Troms 1991-1995
 • Medlem Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Tromsø 1992-1997
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Troms 1992-1994
 • Medlem Styret for Høgskolen i Harstad 1994-1997
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Kvæfjord 1995-1999
 • Varamedlem Regionrådet, Sør-Troms 1995-1999
 • Nestleder Helse- og sosialutvalget, Kvæfjord 1995-1999
 • Varamedlem Arbeidsmiljøutvalget, Kvæfjord 1995-1999
 • Nestleder Næringsfondsstyret, Kvæfjord 1995-1999
 • Medlem Klientnemnda, Kvæfjord 1995-2003
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Troms 1995-1999
 • Medlem Representantskapet for Hålogaland Ressursselskap 1997-1999
 • Medlem Råd for funksjonshemmede, Kvæfjord 1999-2007
 • Medlem Forliksrådet fra 1999
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Kvæfjord 1999-2003
 • Medlem Jordskifteretten fra 1999
 • Medlem Eldrerådet, Troms fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kvæfjord Sp 1972-1980, fra 1989
 • Medlem Sp's sentralstyre 1979-1983
 • Varamedlem Styret for Troms Sp 1979-1987
 • Leder Sp's gruppe i Troms fylkesting 1987-1995
 • Medlem Styret for Troms Sp 1987-1995
 • Medlem Sp's landbruksutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Troms Bondekvinnelag 1965-1973
 • Medlem Styret i Norges Bondekvinnelag 1973-1976
 • Medlem Norges Bondelags Potet- og grønnsakutvalg 1976-1979
 • Nestleder Styret i Norges Bondekvinnelag 1976-1979
 • Medlem Styret for Nordens Landskvinner 1979-1984
 • Medlem Representantskapet i Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1979-1981
 • Medlem Styret i Norges Bondelag 1979-1984
 • Leder Styret i Norges Bondekvinnelag 1979-1984
 • Leder Norges Bondelags Potet- og grønnsakutvalg 1980-1981
 • Varaordfører Representantskapet i Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1981-1987
 • Leder Nordisk utvalg til utredning av "Kvinner i nordisk landbruk" 1986-1989
 • Ordfører Representantskapet i Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1987-1997
 • Varaordfører Årsmøte i Nord-Norges Salgslag 1987-1990
 • Varaordfører Årsmøte i Norske Eggsentraler 1988-1992
 • Ordfører Årsmøte i Norske Eggsentraler 1992-1999
 • Nestleder Styret for Dale grunneierlag, Grytøy 2003-2007
 • Kasserer Styret i Støtteforeningen for Harstad sykehus fra 2004
 • Varamedlem Styret for Mental Helse, Kvæfjord fra 2004

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Landkreditt 1979-1987
 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1979-1989