Wormdahl, Andreas

Wormdahl, Andreas (1911-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Wormdahl, Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1911 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 14.06.2001
 • Sønn av lærer Anders Wormdahl (1874-1911) og modist og pianist Johanne Pedersen (1878-1963)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1966 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole som privatist 1926-1927
 • LO-skolen Sørmarka 1939

Yrke

 • Sjømann, anleggsarbeider, bygningsarbeider og smelteverksarbeider 1927-1945
 • Forretningsfører og sjef for den kommunale brenselsomsetning i Orkanger 1945-1946
 • Økonomisjef ved E.C. Dahls Stiftelse, Trondheim 1969-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Orkanger Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Orkanger 1934-1936
 • Medlem Arbeidsnemnda for Arbeidstilsynet 1935-1939
 • Medlem Luftvernkomiteen, Orkanger 1939-1940
 • Formann Ankenemnda for trygdesaker under fylkesarbeidsnemnda, Sør-Trøndelag 1948-1960
 • Varaformann Fylkesarbeidsnemnda, Sør-Trøndelag 1948-1952
 • Medlem Fylkesbyggenemnda, Sør-Trøndelag 1952-1958
 • Formann Styret for Klæbu pleiehjem 1953-1970
 • Medlem Ankeutvalget for I.R. 12 1953-1960
 • Medlem Styret for Høgtun åndssvakehjem 1953-1958
 • Formann Fylkesarbeidsnemnda, Sør-Trøndelag 1953-1958
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1955-1969
 • Medlem Styret for skoleskipet Trøndelag 1955-1958 (fylkesvalgt)
 • Medlem Pleiehjemmets plan- og byggekomite 1955-1965
 • Medlem Styret for Trøndelag småindustrikontor 1956-1958
 • Varaformann Arbeids- og tiltaksnemnda, Sør-Trøndelag 1958-1960
 • Formann Styret for Statens attføringsinstitutt i Trondheim 1961-1968
 • Nestformann Sentralrådet for yrkesvalghemmede 1962
 • Medlem Komiteen av 1963 til å utrede spesielle sysselsettingsproblemer blant eldre 1963
 • Varaformann Rådet for Norges Statsbaner 1968-1973
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets konstitusjonelle kontroll med forvaltningen 1969-1972
 • Formann Rådet for Norges Statsbaner 1974-1977
 • Formann Fylkesanbudskomiteen, Sør-Trøndelag
 • Medlem Tilsynsutvalget for yrkesrettledningen
 • Medlem Styret for Fylkessykehusenes Fellesvaskeri

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og formann Orkanger Arbeiderparti 1932-1945
 • Sekretær og forretningsfører Trondheim forente Arbeiderparti 1946-1958
 • Sekretær og forretningsfører Sør-Trøndelag Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann fagforeningenes fellesstyre på Orkanger i 1930-årene
 • Sekretær, varaformann og formann Orkanger arbeidsmannsforening
 • Formann Orkanger arbeidsmannsforenings forhandlingsutvalg

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Orkdal Sparebank 1934-1936
 • Formann Thamshavnarbeidernes private sjukekasse