Askildsen, Arne

Askildsen, Arne (1898-1982)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Askildsen, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.08.1898 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 12.07.1982
 • Sønn av skipstømmermann Albert Askildsen (1860-1947) og Oline Gunhilde Paulsen (1865-1922)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1954 - 1957, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1956 - 1957

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fortsettelsesskole 1913
 • Handelsskole 1916

Yrke

 • Betjent ved Kristiansand kemnerkontor 1914-1915
 • Betjent ved Lister og Mandal amtskontor 1915-1917
 • Betjent ved Lister og Mandal amtskassererkontor 1917-1918
 • Betjent ved Vest-Agder fylkeskontor 1918-1919
 • Fylkesfullmektig i Vest-Agder 1919-1929
 • Lensmann i Halse, Harkmark og Mandal by 1928-1968

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arbeidet ved den norske legasjon i Stockholm 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av Finlands Vita Ros Orden 1937

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Mandal Kommunestyre 1936-1937, 1937-1940, 1945-1947, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Mandal 1936-1940
 • Medlem Lønnsnemnda, Mandal 1946-1952
 • Medlem Skolestyret, Mandal 1947-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband 1939-1955
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Luthersk Misjonssamband 1958-1964

Andre administrative verv

 • Formann Norsk Luthersk Misjonssambands Pensjonskasse 1952-1966